0850 303 94 09

E-Defter

E-Defter

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı)’in belirlediği format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Entegre Yazılım Muhasebe yazılımlarında e-defter ve saklama hizmeti vermektedir.

Satın almak için lütfen tıklayınız.