0850 303 94 09

Terazi Sistemleri

Terazi Sistemleri

Ürün veya nesnelerin tartılması, verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve analiz edilmesidir.

Kullanılacak alana ve tartım sistemlerine sistemlerine uyumludur.

Diğer ürünlerle haberleşebilir, veri aktarımı yapabilir.

  •  Araç Kantarları
  •  Meyve-Sebze tartımları
  •  Canlı hayvan tartımları
  •  Üretimde Ürün tartımları
  •  Ürün Tartımları

İhtiyacınız olan çözümler için lütfen bilgi talep ediniz…