0850 303 94 09

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası
Gizliliğinizin korunması ve güveninizin sürdürülmesi Entegre Yazılım için son derece önemlidir. Bu Bildirim, ne tür bilgilerin toplanıp izlendiğine, bilgilerin ne şekilde kullanıldığına ve kimlerle paylaşıldığına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere, Entegre Yazılım ve bağlı şirketlerinin Web siteleri ile ilgili bilgi uygulamalarını açıklar. Bu bildirim, bu Bildirime bağlantı veren Entegre Yazılım Web siteleri için geçerli olup kendi Gizlilik Bildirimleri olan Entegre Yazılım Web siteleri için geçerli değildir. Ayrıca, bu Bildirim, web barındırma hizmet sağlayıcısı işlevi gördüğümüz durumlar gibi yalnızca müşteri adına veri işlediğimiz durumlar için geçerli değildir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması
Çeşitli durumlarda bize kişisel bilgilerinizi doğrudan vermeyi seçebilirsiniz. Örneğin, sizinle iletişim kurulması, bir siparişin işlenmesi, size bir abonelik olanağının ya da bir hizmetin sağlanması için veya bir sağlayıcı ya da Çözüm Ortağı iseniz bizimle iş yapabilmeniz için bize adınızı ve iletişim bilgilerinizi vermeyi isteyebilirsiniz. Değerlendirilmeye alınmak istediğiniz bir Entegre Yazılım iş olanağının ortaya çıkması durumunda eğitim ve iş deneyiminizle ilgili bir açıklamayı da paylaşabilirsiniz. Bilgilerinizin, isteğinizin gerçekleştirilmesi dışındaki bir durumla ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesinde kullanılmasını istemediğinizi bildirirseniz, bu isteğinize bağlı kalırız.

Çeşitli teknolojileri kullanarak, Web sitelerimizin sizin tarafınızdan kullanılması ile ilgili bilgileri de edinebiliriz. Örneğin, Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, tarayıcı tipiniz ve diliniz, erişim zamanınız ve başvurulan Web sitesi adresleri gibi tarayıcınızın gönderdiği belirli bilgileri kaydedebiliriz. Sitelerimizde bulunan sayfalardan hangilerini görüntülediğinize ve sitelerimizi ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz diğer eylemlere ilişkin bilgileri de edinebiliriz. Ayrıca, bir e-postayı açıp açmadığınızı ya da bir e-postadaki bağlantıyı tıklatıp tıklatmadığınızı anlamamızı sağlayan teknolojileri de kullanabiliriz. Bilgilerin bu şekilde toplanması, Web sitelerimizin kullanılması ve etkinliği ile ilgili istatistiki bilgileri elde etmemize, Web sitelerimizde gezinirken yaşadığınız deneyimi kişiselleştirmemize ve sizinle olan karşılıklı ilişkilerimizi uygun hale getirmemize olanak sağlar.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı
Aşağıdaki paragraflarda, kişisel bilgilerinizin Entegre Yazılım tarafından ne şekillerde kullanılabileceği daha ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

İşlem Talebinizin Gerçekleştirilmesi
Entegre Yazılım’dan ürün, hizmet, geri arama ya da belirli pazarlama malzemeleri gibi talepleriniz olması durumunda, isteğinizi gerçekleştirmek için Entegre Yazılım’a sağladığınız bilgileri kullanırız. Buna katkı sağlamak amacı ile, Entegre Yazılım Çözüm Ortakları, finans kurumları, nakliye şirketleri ya da posta idaresi veya Gümrük yetkilileri gibi diğer kişi ve kurumlarla bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Bir işlem ile ilgili olarak, müşteri memnuniyeti anketlerimizin bir parçası olarak ya da pazar araştırması amaçları doğrultusunda sizinle de iletişim kurabiliriz.

Web Sitelerimizdeki Deneyiminizin Kişiselleştirilmesi
Sizinle ilgili olarak topladığımız bilgileri, ilgi alanınıza uygun içeriklerin kullanımınıza sunulması ve sitelerimizde daha kolay bir şekilde gezinmenizin sağlanması gibi, size Web sitelerimizde kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanabiliriz.

Destek Sağlanması
Kişisel bilgilerinizi, size bir ürün güncellemesini veya bir üründe yapılan düzeltmeyi bildirmek gibi Entegre Yazılım’dan edindiğiniz ürünleri ya da hizmetleri desteklemek için kullanabiliriz.

Size teknik destek sağladığımız sırada, bize sağladığınız verilere ya da sisteminizde bulunan verilere zaman zaman tesadüfen erişebiliriz. Bu veriler size, kuruluşunuzun çalışanlarına, müşterilerinize, ortaklarınıza ya da sağlayıcılara ilişkin bilgileri içerebilir. Bu Gizlilik Sözleşmesi bu tür bilgilere eriştiğimiz ya da bu tür bilgileri işlediğimiz durumlar için uygulanmaz; bu gibi verilere erişilmesi ya da bu verilerin işlenmesi ile ilgili durumlar geçerli Kullanım Koşullarının veya Tanılama Verilerinin Değişimine İlişkin Kullanım Koşullar gibi Entegre Yazılım ile imzalamış olduğunuz diğer sözleşmelerin kapsamındadır.

Pazarlama
Entegre Yazılım’a sağladığınız bilgilerin yanı sıra sizin hakkınızda dolaylı yollarla topladığımız bilgiler Entegre Yazılım tarafından pazarlama amaçları için kullanılabilir. Ancak, bunu yapmadan önce, size bu bilgilerin söz konusu amaçla kullanılmasını isteyip istemediğinizi seçme fırsatını sağlarız. İstediğiniz zaman, alacağınız her e-postada bulunan aboneliği kaldırma yönergelerini izleyip sağladığımız pazarlama malzemelerini almamak istediğinizi sizinle görüşme yaptığımızda bize bildirerek ya da doğrudan bizimle iletişime geçerek tarafımızdan sağlanan pazarlama malzemelerini almaya son verebilirsiniz.

Bir sayfayı arkadaşınıza ya da meslektaşınıza göndermek üzere “Bu Sayfayı E-posta ile Gönder” seçeneğini belirlerseniz, ilgili arkadaşınızın ya da meslektaşınızın adını ve e-posta adresini isteriz. Belirlediğiniz sayfayı ilgili kişi ile paylaşmak üzere bu kişiye bir defaya mahsus bir e-posta göndeririz; ancak, sağladığınız bilgileri başka amaçlar için kullanmayız.

İşe Alım
Bir Entegre Yazılım Web sitesinde ya da başka bir yerde duyurulan bir iş başvurusu veya talebi ile ilgili olarak, bize kendinizle ilgili bilgileri (örneğin özgeçmişiniz) sunabilirsiniz. Bu bilgileri talebinize yanıt vermek ya da sizi istihdam amaçları açısından değerlendirmek üzere Entegre Yazılım genelinde kullanabiliriz. Sizin tarafınızdan aksi belirtilmedikçe, bu bilgileri ileride yapılacak değerlendirmelerde kullanmak üzere saklayabiliriz.