0850 303 94 09

Veri Güvenliği

Veri Güvenliği

Bilgi güvenliği, bilgilerin; izinsiz kullanımından, izinsiz ifşa edilmesinden, izinsiz yok edilmesinden, izinsiz değiştirilmesinden, bilgilere hasar verilmesinden koruma veya bilgilere yapılacak olan izinsiz erişimleri engelleme işlemidir.

Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:

  • - Gizlilik: Bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunmasıdır.
  • - Bütünlük: Bilgilerin eksiksiz, tam, tutarlı ve doğru olmasıdır.
  • - Kullanılabilirlik: Bilgilere yetkililerce ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olmasıdır.

Bu üç temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zaafiyeti oluşur.

Bilgi güvenliği kendi içinde alt kategorilere ayrılır. Bunlardan biri de Veri Güvenliğidir.

Bilgisayar ortamlarında tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması ve verilerin korunması büyük önem arz etmektedir. Zaten bu konuda yapılacak hatalar veya eksiklikler veri kurtarma gereksinimlerini ortaya çıkaran en temel nedenlerdendir.

Veri Güvenliği 4 alt başlığa ayrılır:

  • - Veritabanı Güvenliği
  • - Veri Kaybı/Sızıntısı Önleme
  • - Şifreleme
  • - Erişim Yönetimi

Bu hizmet sadece Entegre Yazılım ürünleri kullanan işletmelere verilmektedir.

Satın almak için lütfen tıklayınız.